Brev skapt av

Dato: 1844-12-01Signatur: ubb-ms-0167-03-10-147


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Brev til Bergen politikammer

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus