Brev skapt av

Mottaker
Haakon Shetelig

Dato: 1933-01-21Signatur: ubb-ms-1201-490-b-19


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Brevet er merket "Til Ordføreren i Gruppe 1 i Det norske videnskapsakademi i Oslo. Historisk-Filosofiske Klasse," Brevet inneholder et offisielt forslag til at Johs. Bøe bør bli opptatt som medlem i Videnskapsakademiet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Arkeologi

Relatert til: Johannes Bøe, Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo, Stavanger Museum


comments powered by Disqus