BrevSignatur: ubb-ms-1809-10-2


Vedlegg: Brevutkast fra Per Kramer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Norge, Kunst, Maling

Er en del av

Kramer, Per (Peder Severin) 1872 - 1946.

Brev, vesentlig fra tiden 1928 - 45, om Nikolai Astrup, til Per og Aagot ... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 1 brev,

comments powered by Disqus