Brev skapt av

Mottaker
Olav Julius Duun

Dato: 1930-10-20Signatur: ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-008


Maskinskrevet avskrift av spørsmål til Olav Duun om to stedsnavn, skrevet på en resept fra "Doktor H. G. Dethloff, Øienlæge, Nygaardsgt. 2, Apoteket Ørnen, Bergen". Stedsnavnene er 1. "Valdslott" og 2. "Segelsund", samt 3. "stubru".

Dette dokumentet er knyttet til emnet Stedsnavn

Er en del av

Brev frå Olav Duun

Korrespondanse fra 1927-1937 mellom Hans Dethloff og Olav Duun om stedsnavn. Denne korrespondansen er del av Dethloffs arbeid som er ... se mer


comments powered by Disqus