Brev skapt av

Mottaker
Hans Gottfried Dethloff

Laget mellom 1930-10-20 og 1930-11-01Signatur: ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-009


Maskinskrevet avskrift av svar på spørsmål fra H. G. Dethloff om to stedsnavn. Duuns svar er skrevet på baksiden av resepten der Dethloff skrev sine spøsrmål. Stedsnavnene er 1. "Valdslott", og 2. "Segelsund", samt en forklaring på 3. "Stu-brua". Svaret er ikke datert, men avskriften er påført "Oktober 1930" med penn.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Stedsnavn

Er en del av

Brev frå Olav Duun

Korrespondanse fra 1927-1937 mellom Hans Dethloff og Olav Duun om stedsnavn. Denne korrespondansen er del av Dethloffs arbeid som er ... se mer


comments powered by Disqus