Brev skapt av

Mottaker
Olav Julius Duun

Dato: 1930-11-08Signatur: ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0001-011


Maskinskrevet avskrift av spørsmål til Olav Duun om stedsnavn: 1. Juldag, 2. Præstkoneøen, 3. Natmaal-skjer samt Vetmaal og Totmaal.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Stedsnavn

Er en del av

Brev frå Olav Duun

Korrespondanse fra 1927-1937 mellom Hans Dethloff og Olav Duun om stedsnavn. Denne korrespondansen er del av Dethloffs arbeid som er ... se mer


comments powered by Disqus