Manuskript skapt av

Dato: 1648-08-23Signatur: ubb-ms-0167-01-21-01


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til enkeltside for nedlasting:

Originalen samt 2 kopier

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Tilknyttede steder

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer


comments powered by Disqus