Manuskript skapt av

Laget mellom 1840-01-01 og 1849-12-31Signatur: ubb-ms-0167-01-21-06-05


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Relatert til: Halsteen Nielsen

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer


comments powered by Disqus