Manuskript skapt av

Laget mellom 1741-02-07 og 1741-05-06Signatur: ubb-ms-0167-01-21-07


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dokumenter angående Bergens Bakerlaugs ansøkning av 1741 til Kongen om privilegium på et sluttet laug. Fotostatkopi.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Relatert til: Halsteen Nielsen

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer


comments powered by Disqus