Manuskript skapt av

Dato: 1674-01-22Signatur: ubb-ms-0167-01-22-004


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Relatert til: Hendrich Thott

Tilknyttede steder

Er en del av

Bakerlaugets protokoller og dokumenter.

(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344). se mer


comments powered by Disqus