Manuskript skapt av

Dato: 1790-02-15Signatur: ubb-ms-0167-01-22-115-08


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus