Manuskript skapt av

Dato: 1794-11-08Signatur: ubb-ms-0167-01-22-116


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Relatert til: Jacob Bølling


comments powered by Disqus