Manuskript skapt av

Dato: 1796-07-28Signatur: ubb-ms-0167-01-22-117-14


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug


comments powered by Disqus