Manuskript skapt av

Dato: 1858-06-24Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-05


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Sivertsen

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus