Manuskript skapt av

Dato: 1845-11-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-3-26


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Sivertsen


comments powered by Disqus