Manuskript skapt av

Dato: 1855-04-07Signatur: ubb-ms-0167-03-11-5-13


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Georg Hveding

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus