Manuskript skapt av

Laget mellom 1854-12-31 og 1855-01-17Signatur: ubb-ms-0167-03-11-5-19


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: A. M. Eyde, Georg Hveding


comments powered by Disqus