Manuskript skapt av

Dato: 1848-02-29Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-008


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: David Middelthon, Joachim Telle


comments powered by Disqus