Manuskript skapt av

Dato: 1823-12-20Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-018


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Relatert til: Jonas Holm

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus