Manuskript skapt av

Laget mellom 1853-12-31 og 1854-02-10Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-021-01


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Georg Hveding


comments powered by Disqus