Manuskript skapt av

Laget mellom 1853-03-31 og 1853-05-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-021-12


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Georg Hveding


comments powered by Disqus