Manuskript skapt av

Dato: 1855-12-29Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-021-16


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Carl Berg, Sivertsen


comments powered by Disqus