Manuskript skapt av

Dato: 1844-06-25Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-022-10


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Georg Hveding

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus