Manuskript skapt av

Laget mellom 1851-11-30 og 1852-01-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-022-24


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Georg Hveding


comments powered by Disqus