Manuskript skapt av

Dato: 1848-03-21Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-022-28


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Georg Hveding


comments powered by Disqus