Manuskript skapt av

Laget mellom 1841-10-07 og 1842-10-18Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-039


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Georg Hveding


comments powered by Disqus