Manuskript

Dato: 1834-01-23Signatur: ubb-ms-0167-14-018-057


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus