Manuskript

Dato: 1834-12-15Signatur: ubb-ms-0167-14-018-066


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Schydtz og Christensen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus