Manuskript

Dato: 1838-01-06Signatur: ubb-ms-0167-14-019-050


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til oldermann H. C. Gundersen og rådmann Leganger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus