Manuskript

Dato: 1859-10-15Signatur: ubb-ms-0167-14-019-112


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Petter M. Pettersen

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver


comments powered by Disqus