Manuskript

Dato: 1852-03-26Signatur: ubb-ms-0167-14-019-285


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Relatert til Reusch, Krohn og Kaas

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Snekkerlauget, Bergenske laugs-arkiver

Relatert til: Georg Herman Nissen

Fysisk beskrivelse

  • Tilfredstillende/mindre god

comments powered by Disqus