Manuskript

Laget mellom 1789-05-01 og 1789-05-31Signatur: ubb-ms-0184-a-17Gå til enkeltside for nedlasting:

En handskreven avis skrevet i København for en privat krets i Bergen. Redaktøren er ukjent. Den indeholder inngående beretninger om "Politikk, Rettergang, Handel, Videnskaber, Veirligt og Blandinger". Utkom månedlig som foliohefte med ulikt omfang.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Politikk, Avis, Håndskrevet avis

Er en del av

Nyheds-Blad. 1788-90. Se no. 560.

En handskreven avis skrevet i Kjøbenhavn for en privat kreds i Bergen. ... se mer


comments powered by Disqus