Manuskript skapt av

Dato: 1840-11-11



Signatur: ubb-ms-0222-10



Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

[til brevet 11. nov 1840 frå Wilh. Koren]

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Bergen, Historie

Er en del av

W. F. K. Christie: Gives der endnu Spoer af, at der i Oldtiden har boet Lapper (:Finlapper) i Norges vestlige Fjeldegne?

En samling løse blader med optegnelser, flere brever fra W. Koren i Ullensvang, ... se mer


comments powered by Disqus