Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0659-f-03-03Gå til enkeltside for nedlasting:

Tegnet av Catharine Kølle, trolig i 1831

Dette bildet er en del av utstillingen Tekster

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kartografi, Kart

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus