C.H. Kølles kart og landskapsriss med notater 4


Catharine Hermine Kølle

Tegnet av Catharine Kølle, trolig i 1831

Kartografi, Kart

Manuskript ubb-ms-0659-f-03-03

Catharine Hermine Kølle

Håndtegnet av Catharine Hermine Kølle.

Kartografi, Kart

Kart ubb-ms-0659-f-03-20

Catharine Hermine Kølle

Slottsbygning, Tegning

Tegning ubb-ms-0659-f-03-23

Catharine Hermine Kølle

Kart ubb-ms-0659-f-03-25