KartSignatur: ubb-kart-box-7-01


Avfotografering av original tegnet av Claudius Emanuel Barth i 1733. Original i Det Kongelige Bibliotek i København.

Er en del av

Kartsamlingen

Kartsamlingen ved Spesialsamlingene, UB Bergen, inneholder ant... se mer


comments powered by Disqus