KartSignatur: ubb-kart-sa-503


Reprofotografi fra 1970 etter original tegnet av Edvard Edvardsen i 1684. Original befinner seg i Det Kongelige Bibliotek i København.

Er en del av

Kartsamlingen

Kartsamlingen ved Spesialsamlingene, UB Bergen, inneholder ant... se mer


comments powered by Disqus