Avis skapt avSignatur: 78b67605-650b-4ad7-a462-31508f6024f8


"Bulletinen" utkom 1940-45. Avisen var til å begynne med organisert av R-gruppen, en forløper til Hjemmefrontens ledelse. Avisen ble organisert av Einar Gerhardsen, og mange av avisens bidragsytere og produsenter ble senere sentrale personer i etterkrigstidens Norge. ”Bulletinen” hadde et nært samarbeid med avisen ”Fri Fagbevegelse”. Usikre forhold og stor utskiftning i avisens redaksjon og produksjonsledd medførte at en rekke personer ble involvert i arbeidet. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til de mange arrestasjonene av avisens medlemmer. Mange av "Bulletinen"s medarbeidere endte i konsentrasjonsleire, og noen ble skutt. Avisen var normalt på 6 sider. og opplaget varierte mellom 500 og 3000.

Inneholder:

 • Bulletinen [Illegal avis], 11. april 1945, s. -,
 • Bulletinen [Illegal avis], 16. februar 1945, s. -,
 • Bulletinen [Illegal avis], 17. november 1944, s. -,
 • Bulletinen [Illegal avis], 27. mars 1945, s. -,
 • Bulletinen [Illegal avis], Julen 1944, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], 11. april 1945, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], 16. februar 1945, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], 17. november 1944, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], 24. oktober 1944, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], 24. oktober 1944, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], 27. mars 1945, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], Julen 1944, s. -,
 • Bulletinen, [Illegal avis], [1945], s. -,
 • Er en del av

  Krigstrykk: Norske illegale aviser

  Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer

  Illegale aviser hos Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen

  Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


  comments powered by Disqus