AvisSignatur: a2433126-7ada-473f-bfa2-9e991a862913


"Avantgarden" var en illegal avis trykket i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen ble startet opp av Kjell Kviberg og Hans Luihn. Politisk uenighet medførte at avisen ble delt sommeren 1943. Kviberg fortsatte med å utgi "Avantgarden" med kommunistene. Disse utgivelsene fortsatte under vekslende redaksjoner og undertitler frem til fredsdagene i 1945. Luihn startet opp en ny avis kalt "Svart på Hvitt".

Inneholder:

 • Avantgarden [Illegal avis] 1. desember 1944, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 1. november 1944, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 12. mai 1942, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 21. mai 1942, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 24. august 1942, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 24. februar 1943, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 28. april 1942, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 28. september 1942, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 30. juli 1942, s. -,
 • Avantgarden [Illegal avis] 9. september 1942, s. -,
 • Avantgarden. Organ for norske åndsarbeidere, [Illegal avis], Nr. 1, 1945., s. -,
 • Avantgarden. Organ for norske åndsarbeidere, [Illegal avis], Nr. 2, 1945., s. -,
 • Er en del av

  Krigstrykk: Norske illegale aviser

  Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


  comments powered by Disqus