Louise Ulriche Bekker Larsen

Født i Cørselin Prøisen , Tyskland