Henrik Mathias Bekker Larsen

Direktør for Mandals Sparebank fra august 1906