Einar Jacob Knuthinge Lexow

Kunsthistoriker og museumsmann


Einar Jacob Knuthinge Lexow er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1206
  • ubb-ms-1236
  • ubb-ms-1455
  • ubb-ms-1634
  • ubb-ms-1803