Magnhild Ødvin Bukdahl

Relaterte samlinger

Astrup, Nikolai Johannes, 1880 - 1928. Brev til Per, døpt Peder Severin, Kramer (1872 - 1946) og Aagot Kramer (1884 - 1980).

Vedlegg: Astrups tegninger av sitt atelier samt 2 brev 1921 - 22 fra Engel Astrup ...

Samling ubb-ms-1808