Astrup, Nikolai Johannes, 1880 - 1928. Brev til Per, døpt Peder Severin, Kramer (1872 - 1946) og Aagot Kramer (1884 - 1980). 15

Vedlegg: Astrups tegninger av sitt atelier samt 2 brev 1921 - 22 fra Engel Astrup til Aagot Kramer m. m. Inneholder også 7 brev til Nikolai Johannes Astrup (Ms. 1808. O).


Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-a

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-b

Samling ubb-ms-1808-c

Samling ubb-ms-1808-d

Vedlegg: Kvittering 1920 for fargetresnittet "Kvernstemning".

Samling ubb-ms-1808-e

Vedlegg: 1 brev høsten 1921 fra Engel Sunde Astrup til Aagot Kramer.

Samling ubb-ms-1808-f

Vedlegg: 1 brev 1922 fra Engel Sunde Astrup til Aagot Kramer.

Samling ubb-ms-1808-g

Samling ubb-ms-1808-h

Vedlegg: 2 fotografier.

Samling ubb-ms-1808-j