15 brev 1920. 16

Vedlegg: Kvittering 1920 for fargetresnittet "Kvernstemning".


Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-1

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-10

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-11

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-12

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-13

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-14

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-15

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Kvittering ubb-ms-1808-e-16

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-2

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-3

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-4

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-5

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-6

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-7

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-8

Nikolai Astrup

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-e-9