Peter Heinrich Schreiner

Peter Heinrich Schreiner (1794–1880) kom i 1819 til Christiania og etablerte den norske greina av slekta. Han fikk ansettelse i konsul Nicolay Andresens kontor. Der ble han til 1823, da han etablerte sin egen forretning, først og fremst innen jernvarer. Grosserer i Christiania. Gift med Andrea Wiborg.