Fotografi skapt av

Laget etter 1953-01-01

Signatur: ubb-ec-016-006
Eies av Billedsamlingen

Torget underjordiske toalett åpnet i 1954

Dette bildet er knyttet til emnene Arbeider, Torg, Oppdragsfoto, Lastebil, Byggeplass, Gravemaskin, Pressefotografi

Samling

Edwood Christensens samling

Fotograf for Morgenavisen på begynnelsen av 1950-tallet. Ble ... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus