Arbeider 1014


Bjørn Berland

Cocoa - drying Ashanti nov. 64

Arbeider, Bil, Fargefotografi, Jordbruk, Mann, Lysbilde, 35 mm

Bjørn Berland

Saw mill nov. 64

Arbeider, Fargefotografi, Mann, Hatt, Lysbilde, 35 mm, Tømmer, Sagbruk

Gustav Brosing

Nøstetorvet

Arbeider, Mann, Trehusbebyggelse by, Sjøbod, Håndkjerre, Anker

Anders Beer Wilse

I Bredsgaarden. Bergen.

1902-07-12

Arbeider, Eksteriør, Tørrfisk

Olaf Andreas Svanøe

Leppen nedover

Arbeider, Forretningsgård, Tønne

Gustav Brosing

Festplassen i Bergen

Arbeider, Spade

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt, Kost

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Spade, Asfalt

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Asfalt, Kost

Ukjent

[På Bryggen. Gerdt Meyers arbeidsstokk. Korn og melhandel]

Arbeider, Vippebommer, Arbeidsklær, Korn og melhandel, Melsekk

Lauritz Johan Bekker Larsen

Vinteren 1917

Arbeider, Snø, Gate, Hestekjerre, Snømåking

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Arbeider, Bolighus, Nybygg, Byggeplass, Stillas, Brakker

Gustav Brosing

Laksevåg kommunehus

Arbeider, Byggeplass, Trapp, Rekkverk, Gatedør, Murhus, Stillas, Kommunehus

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Lasteskip, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Slepebåt, Heisekran, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence, Verktøy, Sveiser

Gustav Brosing

Laksevåg, sliping av redskap

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Verksted

Gustav Brosing

BMV-Laksevåg, Per Schnell

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence, Verktøy

Gustav Brosing

Laksevåg, sveising på BMV

Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sveiser

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Robåt, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Gustav Brosing

Laksevåg, BMV. Per Schnell

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence

Gustav Brosing

Laksevåg, BMV. Per Schnell

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Sixpence

Ukjent

[Byggingen av Haukeland Sykehus]

Arbeider, Sykehus, Byggeplass, Stillas, Treplank

Lunde

Den gamle mudderpram, tredemøllen hopen ved Lundebryggen, Maaseskjæret

Arbeider, Robåt, Mann, Sjøbod, Mudderbåt

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Kaiarbeidet paa Brandtomterne paa Strandsiden, Sommeren '05

Skip, Arbeider, Robåt, Havn, Steinmur, Pram, Steinhogger, Vinsj

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Kaiarbeidet paa Brandtomterne paa Strandsiden, Sommeren '05

Skip, Arbeider, Robåt, Havn, Steinmur, Dykker, Steinhogger, Vinsj

Ukjent

[Dokken]

Arbeider, Mann, Vinter, Sjøbod, Pram, Vinsj

Ukjent

[Dokken]

Arbeider, Mann, Vinter, Sjøbod, Pram, Vinsj

Ukjent

[Notbøter]

Interiør og innredning, Arbeider, Fisker, Hverdagsklær, Not-oppheng, Not

Lauritz Johan Bekker Larsen

Frødals & Riebers Nybygninger paa Brandtomterne, Sommeren '05.

Arbeider, Robåt, Havn, Kaianlegg, Kran, Stillas

Ukjent

Fraa arbeidet paa söndre blok

Arbeider, Snø, Havn, Vinter, Kaianlegg, Anleggsarbeider

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Krohns Kjelder 1898.

Arbeider, Kurv, Vinforretning, Vinkjeller, Vintønne

Gustav Brosing

Nedre Torvet. Snørydding

Arbeider, Hest, Snø, By- og småsteder, Vinter, Snømåking

Gustav Brosing

Snørydding Strandgaten/Torgalmenningen

Arbeider, Snø, By- og småsteder, Mann, Vinter, Buss, Trikkeskinner, Snømåking, Trikk, Bokhandel

Ukjent

[Jekteviken]

Arbeider, Hest, Steinbrudd

Gustav Brosing

Snørydding på Torvalmenningen

Arbeider, Snø, By- og småsteder, Vinter, Buss, Allmenning, Snømåking

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Arbeider, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Heisekran, Flytedokk

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Landbruk, høying. Ferie]

Arbeider, Landbruk, Høyonn

Lauritz Johan Bekker Larsen

Tømmerfløting. "Tømmer som nattens Løp har samlet sig op foran Broen. Da denne er truet maa Fløterne ut Søndag Formiddag for at fjerne Stokkene."

1913-06-15

Arbeider, Elv, Tømmer, Tømmerfløting, Tømmerfløter

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Arbeider, Statue/Skulptur, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Chr. Campbell Andersen Rebslageri]

Arbeider, Repslager, Hestekjøretøy

Ukjent

[Arbeidsstokk]

Arbeider, Gruppeportrett

Ukjent

[Grunnarbeid mellom Lille og Store Lungegårdsvann]

Arbeider, By- og småsteder, Bro, Bibliotekbygning, Lekter, Stein

Ukjent

[Smed Håkon Andersens arbeidere og læregutter. Hesteskoing.]

Arbeider, Hest, Gruppe, Smed, Verktøy, Hovslager, Hesteskoing, Eksteriør, Yrkesklær

Gustav Brosing

Skoltegrunnskaien.

Skip, Arbeider, By- og småsteder, Sjømann, Kaianlegg, Sixpence, Kran