Anleggsarbeider 107


ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider, Sveiser

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider, Sveiser

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider

ABC-Foto

Anleggsarbeid på Mongstad

Reklamefoto, Oljeraffineri, Oljetank, Byggeplass, Oljeindustri, Anleggsarbeider, Sveiser

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Anleggsarbeider, Asfalt

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeidsklær, Anleggsarbeider, Asfalt

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Robåt, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Ukjent

Fraa arbeidet paa söndre blok

Arbeider, Snø, Vinter, Havn, Kaianlegg, Anleggsarbeider

Ukjent

[Møhlenpris]

Robåt, Kaianlegg, Anleggsarbeider, Kran, Dykker

Einar Jønsberg Müller

Arbeidere ved Stationsanlegget

Mann, Folkemengde, Anleggsarbeider

Einar Jønsberg Müller

[Anleggsarbeid]

Mann, Vogn, Anleggsarbeider, Trallebane

Einar Jønsberg Müller

[Brobygging]

Brobygging, Elv, Anleggsarbeider

Ukjent

[Jerimias Henden]

Mannsportrett, Mann, Spelemann, Komponist, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Snø, Tog, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Arbeide i Østre Skostredet]

1927-03-23

Trillebår, Anleggsarbeider, Dør

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Rør, Anleggsarbeider, Demning, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra anleggsarbeidet på Tarlebødemningen og Svartediket]

Elv, Anleggsarbeider, Rørgate

Ukjent

[Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Snø, Brakke, Vinter, Anleggsarbeider, Sjøbod, Tønne, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Yrkesklær, Rør, Anleggsarbeider, Verktøy, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Trillebår, Mann, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Ralph L. Wilson

[Arbeidslag ved Tarlebøanlegget]

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Yrkesklær, Mann, Anleggsarbeider, Demning, Stein, Spett

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Brakke, Byggeplass, Anleggsarbeider, Demning, Verktøy, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning, Trallebane

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Heisekran, Demning

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Anleggsarbeider, Demning

Ralph L. Wilson

[Tarlebødammen]

Anleggsarbeider, Demning, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bygging av demning]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Ukjent

[Svartediksdammen]

Anleggsarbeider, Demning

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Anleggsarbeider, Demning, Dykker

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Mann, Rør, Anleggsarbeider