Anleggsarbeider 97


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider, Arbeidsklær

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Worker, Robåt, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Ukjent

Fraa arbeidet paa söndre blok

Arbeider, Worker, Snø, Havn, Vinter, Kaianlegg, Anleggsarbeider

Ukjent

[Møhlenpris]

Robåt, Kaianlegg, Kran, Anleggsarbeider, Dykker

Einar Jønsberg Müller

Arbeidere ved Stationsanlegget

Mann, Man, Crowd, Folkemengde, Anleggsarbeider

Einar Jønsberg Müller

[Anleggsarbeid]

Mann, Man, Vogn, Anleggsarbeider, Trallebane

Einar Jønsberg Müller

[Brobygging]

Brobygging, Elv, Anleggsarbeider

Ukjent

[Jerimias Henden]

Mann, Man, Mannsportrett, Spelemann, Komponist, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Tog, Snø, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Arbeide i Østre Skostredet]

1927-03-23

Dør, Trillebår, Anleggsarbeider

Ukjent

[Vannrør mellom Tarlebø og Svartediket]

Bolighus, Residential Building, Demning, Anleggsarbeider, Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra anleggsarbeidet på Tarlebødemningen og Svartediket]

Elv, Anleggsarbeider, Rørgate

Ukjent

[Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Snø, Vinter, Sjøbod, Tønne, Brakker, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Rørlegger i ferd med å smelte bly på plass i en muffeskjøt.]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Mann, Man, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Mann, Man, Trillebår, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Landscape, Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ralph L. Wilson

[Arbeidslag ved Tarlebøanlegget]

Mann, Man, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Man, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Landscape, Mann, Man, Demning, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Landscape, Mann, Man, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Spett

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Landscape, Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Byggeplass, Building site, Verktøy, Brakker, Anleggsarbeider, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Landskap, Landscape, Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran, Trallebane

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Landscape, Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Landscape, Demning, Anleggsarbeider

Ralph L. Wilson

[Tarlebødammen]

Demning, Anleggsarbeider, Stein, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bygging av demning]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

[Svartediksdammen]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

[Nedlegging av rør ved bryggen]

Mann, Man, Anleggsarbeider, Rør

Ukjent

[Bygging av demningen]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Bygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Bygging av Storediket]

Demning, Kran, Anleggsarbeider

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Building site, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Kran, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Storediket]

Demning, Anleggsarbeider