Anleggsarbeider 70


Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Asfalt, Anleggsarbeider, Arbeidsklær

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Arbeider, Robåt, Vann, Anleggsarbeider, Heisekran, Dykker

Ukjent

Fraa arbeidet paa söndre blok

Arbeider, Snø, Havn, Vinter, Kaianlegg, Anleggsarbeider

Ukjent

[Møhlenpris]

Robåt, Kaianlegg, Kran, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

[Jerimias Henden]

Mann, Mannsportrett, Spelemann, Komponist, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Nestunn-Osbanen 1894]

Tog, Snø, Vinter, Anleggsarbeider, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Ukjent

[Arbeide i Østre Skostredet]

1927-03-23

Dør, Trillebår, Anleggsarbeider

Ukjent

[Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Bergens Vand og Kloakvæsen jobber i Slottsgaten]

Brakker, Snø, Vinter, Sjøbod, Tønne, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Fra arbeidet med Tarlebødemmningen og Storediket]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeidere med boremaskin]

Mann, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ralph L. Wilson

[Anlegg av reduksjonskammer]

Mann, Trillebår, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning, Boremaskin

Ukjent

[Arbeid med Svartediksdemningen]

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ralph L. Wilson

[Arbeidslag ved Tarlebøanlegget]

Mann, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Trallebane, Forskaling

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Mann, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Demning, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Stein, Trallebane

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Mann, Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Stein, Spett

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Landskap, Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Anleggsarbeid på Storediket]

Brakker, Demning, Byggeplass, Verktøy, Anleggsarbeider, Murearbeid, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Landskap, Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

[Fra bygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Fra utbygging av Storediket]

Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Demning, Anleggsarbeider, Heisekran

Ukjent

[Bygging av Tarlebødemningen]

Landskap, Demning, Anleggsarbeider

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

De tre eldste Svartedigs-stemmer

Demning, Anleggsarbeider, Dykker

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Byggeplass, Kran, Anleggsarbeider, Trallebane, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Kran, Anleggsarbeider, Yrkesklær, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Demning, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Tarlebøstemmen]

Snø, Vinter, Demning, Skur, Kran, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Forhøyelse av inntaksdam, 1923/24]

Demning, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Forskaling

Ukjent

[Dammen . Svartediket]

Demning, Spade, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Eduard Wilhelm Moss

[Småstrandgaten]

Arkitektur og byggeskikk, Gate, Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Trikkeskinner, Reklameskilt, Anleggsarbeider, Folk

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Byggeplass, Anleggsarbeider

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Demning, Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Annleggsarbeide i Bergen]

Brakker, Jernbaneskinner, Anleggsarbeider

Ralph L. Wilson

[Anlegsarbeide i Bergen]

Jernbaneskinner, Anleggsarbeider, Heisekran

Ingebrigt Lunde

Môllendalsbryggen 1908

Kaianlegg, Anleggsarbeider, Livbøye