Fotografi skapt av

Dato: 1950-08-30

Signatur: ubb-ec-017-023a
Eies av Billedsamlingen

Dette bildet er knyttet til emnene Personbil, Utstilling, Blomsterdekorasjon, Drosje, Brostein, Allmenning, Parkeringsplass, Gartneri, Gartner

Samling

Edwood Christensens samling

Fotograf for Morgenavisen på begynnelsen av 1950-tallet. Ble ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus